ߋ̑

 

QOPP QOPQ QOPR QOPS
QOPT
QOPU
QOPV
QOPW
QOPX
QOQO